Kwaliteit  & veiligheid

Kwaliteit en (informatie)veiligheid vormen twee essentiële onderdelen van onze dienstverlening. Al deze aspecten pakken we op een geïntegreerde, planmatige en gestructureerde manier aan zodat u mag rekenen op maximale garanties.

Kwaliteitsmanagement ISO 9001

Voor het optimaliseren van onze kwaliteit volgen wij de ISO 9001-normering. Dit ondersteunt onze medewerkers in hun dagelijks streven naar een uitmuntende kwaliteit.

We peilen regelmatig naar de tevredenheid van onze klanten. Op basis van deze onderzoeken stellen we actieplannen op om onze werking verder te optimaliseren. 

ISO9001-NL-2022

Voor elk project stellen we een kwaliteitsplan op. Dit plan – uitgewerkt op maat van de klant – beschrijft de processen en bevat de voorziene controlestappen. Wanneer nodig sturen we het plan tijdens het project bij. Indien gewenst stellen we een gedetailleerd Service Level Agreement op conform uw wensen en verwachtingen.

Iso 14298 - intergraf erkent JOOS Print als veiligheidsdrukker 

Uw drukwerk is bij ons in veilige handen, zo bewijst ons ISO 14298-certificaat. Dit certificaat werd uitgegeven door Intergraf en toegekend na strenge controles door gespecialiseerde keuringsonderneming VPGI Certification BV.

Dit certificaat bewijst dat wij aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Zo investeerden we fors in de elektronische beveiliging van onze gebouwen en terreinen, zowel met alarminstallaties als camerabewaking. Bezoekers krijgen slechts toegang na een nauwgezette registratie. Daarnaast beschikken we over kluizen en gescheiden beveiligde ruimtes met zeer strikte toegangscontrole. 

Verschillende klanten onderwerpen onze beveiliging jaarlijks aan een audit. De conclusies van deze onderzoeken helpen ons bij het optimaliseren van ons veiligheidsbeleid.

Informatieveiligheid ISO 27001

Aangezien we dagelijks werken met gevoelige persoonsinformatie, zijn informatieveiligheid en de integriteit van persoonsgegevens voor ons van essentieel belang. We voldeden met grote onderscheiding aan de audit op vlak van informatiebeveiliging (ISO 27001) door SGS. 

Het certificaat toont aan dat wij een betrouwbaar Information Security Management System (ISMS) implementeerden. Dit geeft onze klanten de geruststellende garantie dat wij zeer nauwgezet omgaan met vertrouwelijke informatie. Wij zijn dus een uiterst betrouwbare partner voor outsourcing van privacygevoelige processen.

Conform GDPR

Wij werken daarnaast volledig conform GDPR.  Dit garandeert onze opdrachtgevers een uiterst zorgvuldige verwerking van hun data. Wij garanderen op elk moment de hoogste veiligheidsgraad en vertrouwelijkheid. 

De divisie Joos Print beschikt over een security-certificaat ISO14298, wat ons toelaat om beveiligd drukwerk te produceren. Daarnaast werken we conform de regels van het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem. Continue verbetering staat in onze dagelijkse werking centraal.

SO27001-2022