Group Joos Print header

Group Joos steunt sociaal restaurant ’t Hert van de vzw T’ ANtWOORD 

08/12/2021

Group Joos doet oproep tot sociaal en warm ondernemen


Sinds 2018 steunt Group Joos het buurtrestaurant ’tHERT van de vzw T’ANtWOORD in Turnhout. Alex Joos, CEO van Group Joos, bevestigt vandaag (08/12/21) opnieuw om ook de komende 3 jaar maandelijks per werknemer van Group Joos 10 euro bij te dragen. Het gaat in totaal over 46.800 euro of 1.300 euro per maand. 


Alex Joos, CEO Group Joos: “We willen het sociaal en warm ondernemen in de kijker zetten. We geven prioriteit aan wat ons na aan het hart ligt en dat is armoede in de eigen regio. We roepen hierbij andere bedrijven en werkgeversorganisaties op om hetzelfde te doen."
BEKIJK OOK DE REPORTAGE OP RTV 

Buurtrestaurant ‘tHERT biedt op weekdagen maaltijden vanaf 2 euro aan mensen die in armoede leven. De gerechten worden deels gemaakt met voedseloverschotten, maar dan nog bedraagt de werkelijke kost 8 euro. Op weekbasis maken zo’n 200 mensen er gebruik van. Het eten wordt bereid door een groep vrijwilligers. Nogal wat activerings- en arbeidstrajectbegeleidingen worden opgestart in deze keuken. Jos Geysels en Chris Dielis,  resp. voorzitter en coördinator van vzw T’ANtWOORD, benadrukken het belang van deze steun: “Group Joos  levert hierbij een belangrijke bijdrage voor de uitbouw en de versterking van ons restaurant en mobiele keuken. Met beide initiatieven kunnen we nog meer mensen bereiken, meer ontmoetingsplekken creëren en met mensen in armoede in dialoog treden. Samen met hen kunnen we de vraag van de armoedebeweging versterken aan de verschillende overheden om op structurele wijze de armoede aan te pakken door o.m. de verhoging van de sociale minima, een toegankelijke gezondheidszorg en het bestrijden van de wooncrisis door de noodzakelijke bouw van kwaliteitsvolle en energiezuinige sociale woningen.” 

 Over vzw T’ANtWOORD:

T'ANtWOORD is een erkende vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting. De vereniging ontvangt subsidies vanuit het Vlaams Departement Welzijn en stad Turnhout. De overkoepelende organisatie is het Vlaams Netwerk tegen Armoede. T'ANtWOORD werkt actief aan de 6 criteria die de kerntaken van de werking uitmaken: mensen die leven in en nabij armoede verenigen, mensen in armoede het woord geven, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren, dialoog en vorming met de samenleving en het beleid, mensen in en nabij armoede blijven zoeken. De bezoekers van T'ANtWOORD zijn kwetsbare gezinnen met kinderen, mensen met een verhoogde tegemoetkoming, (nieuwe) anderstaligen, geïsoleerde alleenstaande mensen, alleenstaanden met kinderen, werkenden met een beperkt inkomen, daklozen, ouderen met een beperkt pensioen, ... 

Voor meer informatie: www.tantwoord.be.

Over GROUP JOOS:

Sinds 1935 verzekert Group Joos vanuit Turnhout dagelijks een relevant breed producten- en dienstenaanbod van grafische producten en communicatieoplossingen, zowel op papier als digitaal. Group Joos is een 100% Belgisch familiebedrijf met 3 divisies: Joos Print, Joos Connect en Joos Smartcom.  Group Joos voert een duurzame bedrijfsvoering en is een absolute voorloper in digitale transformatie. Het bedrijf is laureaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en volgt hiermee de 17 globale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Samen met 130 medewerkers realiseert Group Joos dagelijks producties voor bekende bedrijven en merken uit diverse sectoren en behaalt het bedrijf een omzet van 25 miljoen euro. België is de thuismarkt, daarnaast exporteert Group Joos naar diverse landen in Europa en Afrika. Group Joos produceert onder meer (beveiligd) drukwerk, logistieke formulieren, zakelijke documenten, promotioneel drukwerk en direct mail. Het bedrijf biedt ook diverse vormen van digitale communicatie aan en is zo onder meer actief op vlak van marketing automation, omnichannel communicatie en augmented reality. 

Voor meer informatie: www.groupjoos.com